Hóa đơn điện tử

Hóa đơn điện tử cho hộ kinh doanh

  • 11-03-2022
  • 518
  • 0

Ưu đãi ‘khủng’ chưa từng có đến 50% từ dịch vụ hóa đơn điện tử Viettel

Hóa đơn điện tử cho doanh nghiệp

  • 06-05-2020
  • 1121
  • 0

Hóa đơn điện tử Viettel tại Cần Thơ tiết kiệm thời gian và chi phí cho doanh nghiệp, tạo lập và gửi nhận và lưu trữ hóa đơn qua các phương thức điện tử