Hỗ trợ khách hàng

Hướng dẫn nâng cấp phần mềm BHXH mẫu 600L

 • 05-10-2021
 • 652
 • 0

Hướng dẫn đơn vị cập nhật phần mềm kê khai BHXH,  Người sử dụng lao động có thể nộp hồ sơ qua phần mềm kê khai BHXH để kê khai và nộp hồ sơ đối với dịch vụ công Hỗ trợ người tham gia bảo hiểm thất nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 (600l).

Hướng dẫn ký điện tử văn bản offline với phần mềm Vsign

 • 28-08-2021
 • 669
 • 0

Hướng dẫn ký điện tử văn bản offline với phần mềm Vsign

Hướng dẫn khắc phục lỗi eSigner.chrome.tct báo lỗi 404 – chrome esigner 404

 • 11-07-2020
 • 854
 • 0

Hướng dẫn khắc phục lỗi eSigner.chrome.tct báo lỗi 404 – chrome esigner 404

Hướng dẫn cài đặt công cụ ký số trên hệ thống Etax của Tổng Cục Thuế

 • 08-05-2020
 • 390
 • 0

Hướng dẫn cài đặt công cụ ký số trên hệ thống Etax của Tổng Cục Thuế